Skip to main content

Tietosuojaseloste

Tietosuojapolitiikkamme

TravelOn Matkat Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yksityisyytesi on meille tärkeää ja haluamme että koet turvalliseksi henkilökohtaisten tietojesi luovuttamisen meille. Tämän tietosuojapolitiikan sekä julkaisemiemme rekisteriselosteiden avulla haluamme osoittaa, miten varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavan lainsäädännön, henkilötietolain ja EU:n tietosuojalainsäädännön (GDPR) mukaisesti.

Rekisteriselosteissa kerromme tarkemmin mm.

• Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

• Milloin saatamme jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme.

• Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi ja mitä tarkoituksia varten.

Rekisteriselosteet löydät alta:

Asiakasrekisteri

Markkinointirekisteri

Tietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme tietoja matkavarausten yhteydessä, kilpailuihin osallistuttaessa ja markkinointikirjeidemme tilausten kautta. Lisäksi keräämme anonyymejä teknisiä tietoja siitä, miten sivujamme käytetään. Tietoja käsitellään yrityksen sisällä TravelOn Matkojen tarjoamien palveluiden toteuttamiseksi, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi sekä palveluidemme kehittämiseksi ja markkinoimiseksi.

Tietoja siirretään kolmansille osapuolille, kuten hotelleille, lentoyhtiöille, vuokraamoille, golfkentille sekä muille yhteistyökumppaneille vain niiltä osin kuin on välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Tietosuoja on myös huomioitu TravelOn Matkojen yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien ja EU/ETA-alueen ulkopuolisten toimijoiden välisissä sopimuksissa.

Klarnan tietosuoja

Käytäme verkkokaupassa ja Oma loma-palvelussa Klarnan maksupalvelua. Se mahdollistaa luottokortti, lasku ja verkkopankkimaksamisen verkossa. Saatamme siirtää yhteystietojasi sekä tilaustietoja Klarnalle, tehdessäsi maksua heidän palvelunsa kautta. Klarna käsittelee henkilökotaisia tietojasi heidän tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Tietojen elinkaari ja käyttö

Keräämiemme tietojen käsittely perustuu suostumukseen, sopimukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen. Tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan, kun on välttämätöntä, jotta tehty sopimus sekä ne käyttötarkoitukset, joiden vuoksi tiedot on kerätty, voidaan täyttää tai kun on viranomaismääräysten kannalta tarpeellista. Tarkemmat tiedot kerättyjen tietojen käsittelystä löydät rekisteriselosteista.

Rekisteröityjen oikeudet

Tietoja käsittelevät TravelOn Matkojen työntekijät, jotka on koulutettu käsittelemään rekisteröityjä tietoja tietosuojan edellyttämällä tavalla sekä yhteistyökumppanit, joiden kanssa on sovittu, miten henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja riittävästi suojattuna niitä siirrettäessä tai jaettaessa. Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille eikä niitä luovuteta asiaankuulumattomille tahoille. Jos tietosuoja vaarantuu yrityksemme tietoturvatoimista ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta huolimatta, niin ilmoitamme siitä vaadittavan aikarajan puitteissa viranomaiselle sekä rekisteröidyille.

Rekisteröidyillä on oikeus erillisestä pyynnöstä saada tietää, oikaista ja poistaa tiedot mitä hänestä on TravelOn Matkat Oy:n rekisterissä. Jos meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja esim. turvallisuutta, kirjanpitoa tai reklamaatioita koskien, noudatetaan soveltuvan lainsäädännön edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.

Tietosuojaa valvova viranomainen

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä henkilötietolain mukaisesti. Tietosuojavaltuutettu käyttää päätösvaltaa tarkastusoikeuden toteuttamista ja tiedon korjaamista koskevissa asioissa sekä antaa ratkaisuja reksiterinpidon lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

Tietosuojaperiaatteiden päivittäminen

Voimme ajoittain päivittää tietosuojaperiaatteitamme. Tiedotamme muutoksista ja julkaisemme päivitetyn käytännön verkkosivuillamme.